منابعی مسئول در حزب الله لبنان اعلام کردند که این حزب درپی ورود ناوهای جنگی غرب به دریای مدیترانه نیروهای خود را به حال آماده باش درآورده است.
، این منابع در مصاحبه با روزنامه الرأی چاپ کویت اعلام کردند: حزب الله با توجه به تصمیم یک جانبه کشورهای غربی برای حمله به سوریه بدون کسب اجازه از شورای امنیت سازمان ملل متحد، از نزدیک تحولات جاری را پیگیری می کند. این منابع آگاه با بیان اینکه حزب الله خواهان درک نیت اصلی غرب است به این معنی که آیا غرب برای مجازات نظام سوریه به این کشور حمله خواهد کرد یا برای برهم زدن توازن قدرت؛ اعلام کردند: اگر آمریکا و انگلیس تصمیمی را برای حمله نظامی به سوری برای حمایت از گروهی علیه گروهی دیگر اتخاذ کند ؛ دست روی دست نخواهد شد و نظاره گر فروپاشی یکی از محورهای مقاومت نخواهد بود. منابع مذکور تهدید کردند که واکنش حزب الله به دخالت نظامی غرب برای منحرف کردن افکار عمومی از اوضاع سوریه نخواهد بود بلکه ناشی از سرنوشت مشترک حزب الله و سوریه خواهد بود . این منابع اعلام کردند که برخی گروه ها در لبنان مشتاقانه منتظر حمله غرب به سوریه هستند و تصور می کنند که چنین حمله ای اوضاع لبنان را دگرگون خواهد کرد ولی این آرزو به این راحتی تحقق نمی یابد و نوعی خیالبافی است.