رسانه های مصری امروز چهارشنبه گزارش دادند که سفیر رژیم صهیونیسیتی بلافاصله پس از رسیدن به فرودگاه قاهره، مصر را به مقصد تل آویو ترک کرد.
روزنامه الیوم السابع نوشت که یعقوب أمیتاى که در تعطیلات هفتگی به سر می برد، تنها ساعاتی پس از ورود به قاهره، این شهر را ترک کرد. وی که با یک هواپیمای خطوط هوایی اردن به قاهره سفر کرده بود، در حالی قاهره را ترک کرده است که به نظر می رسد رویدادهای منطقه، وارد مرحله تازه و خطرناکی شده است. روابط قاهره - تل آویو در دوره محمد مرسی به صورت کامل از سر گرفته شد و پس از کودتای اخیر مصر، این روابط با مخفی کاری بیشتری ادامه دارد. مصر گفته است که به شدت مخالف هر گونه مداخله نظامی خارجی در سوریه است و به کشتی های خارجی برای عبور از کانال سوئز جهت جنگ در سوریه، مجوز نخواهد داد.