عضو حزب محافظه کار انگلیس با اشاره به خطرناک بودن اوضاع سوریه و سرعت وقوع حوادثپیش بینی کرد، امریکا انگلیس و کشورهای غربی به بهانه استفاده از سلاح شیمیایی توسط ارتش سوریه به نقشه خود برای حمله به این کشور جامه عمل بپوشانند.
" وفیق مصطفی " روز سه شنبه گفت: موضوع بسیار خطرناک است و امریکا و انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا معتقدند خط قرمز یعنی استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه نقض شده است. وی افزود: مهمترین مساله این است که تحقیقات بازرسان سازمان ملل در سوریه یک تحقیق واقعی باشد و حقیقت مساله کاربرد سلاح شیمیایی را آشکار نماید مخصوصا که امریکا پی گیر این قضیه شده است. مصطفی در پاسخ به سوالی درباره خبرهایی مبنی بر ارسال جنگنده های انگلیسی به قبرس گفت: من هم این اخبار را شنیده ام و همگی می دانیم که انگلیس در منطقه پایگاههای نظامی دارد، همچنان که امریکا نیز علاوه بر نیروهای ویژه در اردن، در آب های منطقه ناوهای هواپیما بر مستقر کرده است. عضو حزب محافظه کار انگلیس در پایان گفت: من برخلاف بعضی ها معتقدم حمله به سوریه عملیات پیچیده ای نخواهد بود و در شرایط کنونی صحبت از قانون بین المللی فایده ای ندارد چون حوادثبه سرعت در حال رخ دادن هستند.