یک منبع دیپلماتیک انگلیس فاش کرد که عبدالله دوم پادشاه اردن بالاخره چهار تن از افسران بلندپایه و از معاونان رئیس ستاد مشترک ارتش را به دلیل مخالفت با دخالت اردن در بحران سوریه برکنار کرد.
این منبع انگلیسی خاطرنشان کرد که این چهار افسر مخالف همراهی اردن با طرح امریکایی - سعودی در سوریه بودند و حداقل دو نفر از آنها اطلاعات محرمانه را به همتایان خود در ارتش سوریه منتقل کردند که باعث شد ضربات مهلکی به کاروانهای نظامی سعودی در دو استان درعا و السویدا در جنوب سوریه وارد شود. منبع مزبور که کارمند سفارت انگلیس در پایتخت اردن است، گفت: حداقل دونفر از این چهار افسر اقدام به انتقال اطلاعات ارزشمندی به ارتش سوریه کرده اند که این اطلاعات شامل  مسیر عبور کاروانهای سلاح و تروریست هایی است که از عربستان وارد خاک سوریه می شدند و نیز اطلاعات مربوط به اتاق عملیاتی است که اخیرا توسط سلمان بن سلطان معاون وزیر دفاع عربستان و افسرانی از سیا و موساد به منظور تسلیح و هدایت گروه های مسلح در خاک سوریه بخصوص در استان درعا و غوطه شرقی در اردن ایجاد شده بود. این چهار تن عبارت از سرلشکر محمد فرغل رئیس ستاد نیروی انسانی، سرلشکر عونی العدوان رئیس عملیات و آموزش، سرلشکر احمد الهبابه رئیس اطلاعات نظامی و سرلشکر خالد بنی حسین فرمانده نیروهای ویژه اردن است. این منبع آگاه افزود: افسران نامبرده از آغاز بحران سوریه در سال 2011 مخالفت شدید خود را با ورود اردن به جنگ در سوریه اعلام  و پادشاه اردن را به تسلیم نشدن در برابر فشارهای امریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس توصیه کرده بودند . آنان تا لحظه برکناری خود درهفته گذشته  بر این مواضع پافشاری کردند. وی گفت: این چهار افسر در دیدارهای مختلف پادشاه با فرماندهان ارتش مخالفت خود را آشکارا ابراز می نمودند اما این ابراز مخالفت بعد از آن پررنگ تر شد که سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل موسوم به "امان"به تحقیق از چند صد نفر از افسران و نظامیان جدا شده از ارتش دست زدکه در اردوگاه ویژه ای در منطقه سلط واقع در غرب پایتخت اردن مستقر بودند. این تحقیقات زیر نظر سازمان اطلاعات اردن که کاملا سرسپرده دستگاههای جاسوسی غربی و اسرائیلی است صورت گرفت و همین امر باعث شد ماموران اطلاعاتی اسرائیل اطلاعات ارزشمندی از این طریق به دست آورند. فرماندهان اردنی آنچه را که در اردوگاه سلط رخ داد مصداق کامل توطئه علیه یک کشور دوست تلقی کرده و آن را در حد خیانت به کشور و قومیت ارزیابی کردند اما پادشاه اردن در پاسخ به این چهار نفر گفت که پیمان صلح اردن و اسرائیل (پیمان وادی عربه سال 1994)  اردن را ملزم به همکاری امنیتی با اسرائیل نموده است ضمن آن که نمی توان در برابر فشار امریکایی – سعودی مقاومت کرد.