بازرسان سازمان ملل متحد با وجود تیراندازی عناصر مسلح ناشناس به سوی آنان، تحت حمایت و حفاظت نیروهای مسلح سوری از محل وقوع حمله شیمیایی واقع در غوطه ریف دمشق بازدید کردند.
دمشق پس از دیدار ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه با انجلا کین نماینده ارشد سازمان ملل متحد در امور خلع سلاح و دستیابی به چارچوب مورد توافق، با ماموریت هیات بازرسان بین المللی موافقت کرد. "شریف شحاده "عضو پارلمان سوریه روز سه شنبه اظهار داشت: دمشق به همه توافقنامه هایی که با سازمان ملل متحد منعقد کرده متعهد و پایبند است و آخرین توافقنامه ای که به امضا رسیده در باره ورود ناظران برای بررسی محل وقوع حمله شیمیایی  بود. شحاده تاکید کرد که سوریه به همه توافقنامه ها پایبند است اما این تعهد به معنای نادیده انگاشتن حد و مرزها و عبور از خطوط قرمز و نقض حاکمیت سوریه و اخلال در ثبات و امنیت این کشور نیست . بازدید بازرسان سازمان ملل متحد در حالی صورت گرفته است که مردم سوریه نسبت به اهداف کمیته های بین المللی مختلفی که به کشورشان عزیمت می کنند، تردید دارند. مردم سوریه نسبت به اهداف هیات بازرسان، تحریک آفرینی رسانه ها و تهدیدهای مکرر علیه کشورشان نگران بوده و آن را  مداخله خارجی آشکار در امور داخلی  سوریه می دانند. شهروندان سوریه در اظهارات خود گفتند:هدف کمیته های مختلف اعزامی به سوریه ؛ مانع تراشی و تشدید بحران هاست زیرا درست زمانی که مردم سوریه در سایه پیروزی های ارتش در برابر گروه های مسلح و تروریست، احساس آرامش نسبی پیدا می کنند در همان موقع بحرانهای بین المللی با اتهام های دروغین و اعزام هیاتها به سوریه تشدید می شود. سخنگوی سازمان ملل متحد دیروز (دوشنبه) گفت: هنوز روز اول ماموریت این تیم به پایان نرسیده که بازرسان بین المللی در معظمیه شام  واقع در ریف دمشق هدف گلوله تک تیراندازها قرارگرفتند که دولت سوریه،گروه های مسلح را به ارتکاب این حمله متهم کرد.