اتحادیه گردشگری مصر خواستار حذف دوحه و آنکارا از فهرست مراکز گردشگری برای مصری ها، و تحریم شرکت های هواپیمایی این دو کشور شد.
در پی برکناری " محمد مرسی " از ریاست جمهوری مصر و تیره شدن روابط مصر با ترکیه و قطر به دلیل مواضع تند و مداخله جویانه این دو کشور، اتحادیه گردشگری مصر خواستار قطع روابط گردشگری با این دو کشور شد. اتحادیه مستقل کارگران بخش گردشگری مصر اعلام کرد، به دلیل اینکه قطر و ترکیه نپذیرفتند که برکناری محمد مرسی از قدرت در نتیجه قیام مردمی ۳۰ ژوئن انجام شده است، پیشنهاد می شود این دو کشور از فهرست محل های گردشگران مصری حذف شود. " باسم حلاقه " رئیس اتحادیه گردشگری مصر از شرکت های فعال در این عرصه خواست شرکت های هواپیمایی ترکیه و قطر را تحریم کنند و در عوض از شرکت های هوایی کشورهایی مثل عربستان سعودی و امارات استفاده کنند. این اتحادیه همچنین دخالت ترکیه و قطر در امور داخلی مصر را به شدت محکوم کرد. با توجه به اینکه سالانه بیش از صد هزار مصری به ترکیه سفر می کنند، این تحریم تأثیر بزرگی بر گردشگری ترکیه و اقتصاد این کشور خواهد گذاشت.