«جسور عبدالله‌اف» روزنامه‌نگار تاجیک با انتشار مطلبی با عنوان «قرآن و قانون، صاحب‌منسبان تاجیک را چه شده است؟»، با ابراز تعجب از سخنان رئیس کمیته دین این کشور در رابطه با عدم خواندن نماز در وقت کاری، نوشته است که مسلمانان تاجیک نماز را تا این زمان از روی خواست قرآن ادا می‌کردند، اما از این پس بر طبق «قانون کار» باید نماز را به جای آورند و این در حالی است که مخالفت با انجام نماز در ساعات کاری با احساسات دینی جامعه مسلمان تاجیک است. وی در ادامه این مطلب می‌نویسد که مسلمانان نماز را هیچ گاه و در هیچ جامعه مسلمانی (حتی جوامع غیرمسلمان!) در توافق با هیچ قانونی ادا نکرده‌، نمی‌کنند و نخواهند کرد، بلکه قانون در توافق با قرآن و مطالبات دینی جامعه تهیه می‌شود که هر فرد مسلمانی به‌ خوبی از این مسئله آگاه است. عبدالله‌اف در مقاله خود که در هفته‌نامه «سمک» به نشر رسیده در پاسخ به این سؤال که مگر ادای نماز چقدر وقت می‌گیرد؟ نوشته است، اگر بسیار با حوصله هم نماز را به جای آورید، شاید ۱۰ دقیقه طول بکشد. وی با بیان اینکه در یک روز کاری، یعنی از ساعت ۸صبح تا ۱۷ تنها نماز ظهر خوانده می‌شود، نوشت: مگر ۵ تا ۷ دقیقه برای ادای نماز تخصیص دادن، کار دولت و دولتداری را مختل می‌کند؟ این روزنامه‌نگار با مقایسه وقت ادای نماز و صرف وقت برای کشیدن سیگار، نوشت که برای سیگار کشیدن کم‌تر از وقت نماز صرف نمی‌شود و این در حالی است که سیگار را در طول روز یک بار نمی‌کشند، بلکه ۸ تا ۱۰ بار و برای هر بار حدود پنج دقیقه صرف می‌شود و در مجموع ۴۰ تا ۵۰ دقیقه را تشکیل می‌دهد که خیلی بیشتر از وقت لازم برای خواندن نماز است. علاوه بر این، عبدالله‌اف در این مطلب با اشاره به سخنان رئیس کمیته دین که گفته بود چنانچه پزشک بیمار را کنار گذاشته و یا مرزبان مرز را رها کرده و نماز به جای بیاورد، چه می‌شود؟، عنوان می‌کند که هیچ مسئله‌ای پیش نمی‌آید! زیرا آدم عقل دارد و از آن استفاده می‌کند و گذشته از این، در هیچ گوشه دنیا در مدت ۱۴۰۰ سالی که دین اسلام به وجود آمده، پزشکان هنگام جراحی و مرزبانان هنگام حمله دشمنان وظیفه خود را برای خواندن نماز کنار نگذاشته‌اند. این روزنامه‌نگار سؤال می‌کند که چرا قانون کار هنگامی‌که که هوا گرم شد، تطبیق داده نشد؟ چرا وقت کاری کارمندان را کم نکردند؟ چرا قانون کار وقت جمع‌آوری پنبه اجرایی نمی‌شود؟ و سایر موارد، اما برای ۵ تا ۷ دقیقه نماز، قانون کار تطبیق داده شده است. وی چنین اظهاراتی از جانب یک صاحب‌منسب دولتی را نگران‌کننده عنوان کرده و نوشت که این سخنان نمی‌تواند عواقب خوش‌آیندی در پی داشته باشد، زیرا معلوم است که فرد نمازخوان در همه حالت وقت پیدا خواهد کرد و نمازش را ادا می‌کند. جسور عبدالله‌اف در ادامه نوشته است: اما این اندیشه رئیس یک کمیته و آن هم کمیته‌ای که در خصوص دین فعالیت می‌کند، می‌تواند باعث نارضایتی جمعی از مسلمانان جامعه شود. «عبدالرحیم خالق‌اف» رئیس کمیته دین تاجیکستان هفته گذشته در یک نشست اعلام کرد که بر طبق قانون کار، کارمندان کارخانه‌ها و مؤسسات باید نماز را خارج از وقت کاری ادا کنند.