نمایندگان عشیره های " الشبک " در عراق، سکوت شورای استانداری موصل در قبال کشته شدن اعضای این عشیره ها در روستاهای موصل به دست عناصر تروریستی موسوم به " دولت اسلامی عراق " را محکوم کردند.
عناصر دولت اسلامی عراق از سال 2003 و پس از سقوط صدام حسین، دیکتاتور معدوم این کشور، در معرض تهدیدهای مختلفی قرار گرفتند که در نمونه هایی از این تهدیدها، اعلامیه های چاپ شده بود که به آن ها هشدار می داد ظرف سه روز خانه های خود را ترک کنند وگرنه سرنوشت آن ها مرگ به دست عناصر دولت اسلامی عراق خواهد بود. این تهدیدها سبب گریختن شمار زیادی از خانواده های عشیره الشبک شد به طوری که در حال حاضر تنها 300 خانوار از این عشیره در موصل زندگی می کنند. سید جاسم الموسوی امام جماعت و خطیب موصل با تاکید بر این که الشبک ها بخشی از عراق و موصل هستند، سکوت دولت محلی در شهر موصل و نیروهای امنیتی در قبال کشته شدن الشبک ها در روستاها را محکوم کرد. "شاکر شکاتی" روزنامه نگار عراقی گفت: الشبک ها در معرض پاکسازی واقعی نژادی هستند و این مساله از سال 2003 تاکنون ادامه یافته است و باید برای این مشکل بزرگ راه حلی اندیشیده شود. در این میان اقدام دولت محلی در جلوگیری از مهاجرت الشبک ها به روستاها و دهکده های اطراف برای سکونت نزد نزدیکان نیز مزید بر علت شده است و هیچ کس علت این اقدام دولت محلی را نمی داند. این در حالی است که برخی از شهروندان بومی تاکید کردند که درهای خانه های ما به روی هر یک از الشبک ها و ترکمن هایی که از منطقه خود مهاجرت کند باز است زیرا این عشیره ها آماج حملات وهابی های سلفی و بازمانده های حزب بعث قرار گرفته اند. با شدت گرفتن تهدیدهای القاعده و اقدامات دولت محلی در زمینه جلوگیری از مهاجرت عشیره های الشبک، بی شک اعضای این عشیره قربانیان شرایط موجود خواهند بود. اگر عشیره های در معرض تهدید نتوانند از این شهر خارج شوند متحمل تاوان سنگینی خواهند شد، این در حالی است که تاکنون ده ها تن از این عشیره ترور شده اند.