سرباز فضایی اصطلاحی است که این روزها در عراق رواج یافته و نشانه کوتاهی برخی نهادهای امنیتی است.
در سایه ادامه حملات تروریستی و انفجارها در عراق، شماری از نیروها و اعضای ارتش و نیروهای امنیتی، تنها نامی در فهرست اعضای این سازمان دارند و به سبب پرداخت رشوه هیچ گاه در ماموریت ها حاضر نشده اند؛ به همین سبب، آن ها را سربازان فضایی نام نهاده اند. بر اساس گزارش رسانه ها، این پدیده اکنون یکی از دغدغه های مسئولان عراقی است چرا که وجود چنین معضلی، آسیبی برای توانمندی ارتش عراق در انجام ماموریت ها به شمار می رود. در این میان گروه های مسلح در عراق که با القاعده در ارتباطند، از اینگونه شکاف های امنیتی در ارتش و نهادهای امنیتی عراق برای نفوذ به آن استفاده می کنند، و مراکز پلیس و ارتش این کشور را هدف قرار می دهند. به عنوان مثال در 11 جولای گذشته، نیروهای عراقی آماج حملات خونین گروه های مسلح قرار گرفتند و 34 تن از نیروهای امنیتی در مناطق مختلف عراق کشته شدند. طبق آمار دستکم یک میلیون و 600 هزار نیروی امنیتی در بخش های مختلف مشغول به کارند؛ با این حال بر اساس ارزیابی کمیسیون شفاف سازی و دفاع در مجلس عراق، 30 درصد از این افراد فقط نام آنها در فهرست نیروهای عراقی قرار دارد و یا فراری از خدمت هستند.