نتایج یک نظرسنجی جدید در آمریکا بیانگر مخالفت اکثر مردم این کشور با اقدام نظامی علیه سوریه است.
بیشتر شهروندان آمریکایی مخالف دخالت کشورشان در بحران سوریه هستند و بر این باورند حتی در صورتی که ادعاها درباره استفاده دولت دمشق از سلاح شیمیایی در جنگ آن کشور صحت داشته باشد، واشنگتن باید از دخالت در این جنگ خودداری کند. براساس یک نظرسنجی که خبرگزاری رویترز به همراه مرکز افکارسنجی "اپسوس" انجام داده است، 60 درصد پرسش شوندگان اظهار داشته اند که امریکا نباید در جنگ داخلی سوریه دخالت کند. این در حالی است که فقط 9 درصد از امریکایی ها از دخالت کشورشان در این جنگ حمایت کرده اند. براساس این همه پرسی که در فاصله 19 تا 23 ماه آگوست جاری میلادی انجام شده است 46 درصد شهروندان امریکایی اظهار داشته اند حتی در صورتی که استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ توسط دولت سوریه به اثبات برسد، امریکا نباید در این جنگ دخالت نماید؛ در مقابل 25 درصد پرسش شوندگان از دخالت در سوریه در چنین وضعیتی حمایت کرده اند. نظرسنجی اخیر نشان دهنده کاهش طرفداران دخالت آمریکا در بحران سوریه است. زیرا براساس نظرسنجی دیگری که این دو نهاد در 13 ماه آگوست جاری انجام داده بودند 30.2 شهروندان امریکایی اظهار داشته بودند در صورت اثبات استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ سوریه؛ از دخالت کشورشان در آن حمایت می کنند و 41.6 درصد امریکایی ها در آن زمان مخالف دخالت آن کشور در جنگ سوریه در چنین وضعیتی بودند. نتایج دو نظرسنجی اخیر نشان دهنده آن است که بحران فزاینده سوریه و تصاویر اندوهناک صدها شهروند کشته شده در هفته گذشته باعث شده است تا مردم امریکا بیش از پیش بر عدم دخالت کشورشان در جنگ سوریه تأکید داشته باشند. این نظرسنجی نشان می دهد، در صورتی که اوباما تصمیم به دخالت نظامی در سوریه بگیرد با مخالفت مردمی گسترده ای مواجه خواهد شد، و جنگ های عراق و افغانستان باعث خستگی مردم امریکا شده است. از سوی دیگر براساس این نظرسنجی ، فقط 27 درصد شهروندان امریکایی از ارائه سلاح به تروریست ها در سوریه حمایت کرده اند و در مقابل 47 درصد پرسش شوندگان مخالفت خود را با این اقدام دولت امریکا اظهار داشته اند. افزون بر این 11 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی اظهار داشته اند که اوباما باید علاوه بر مسلح کردن مخالفان، اقدامات دیگری در راستای حمایت از آنها انجام دهد. اما در مقابل 89 درصد از شهروندان خواستار عدم ارائه هر گونه کمک به مخالفان شده اند. در حالی که اوباما در حال بررسی گزینه های فرارو درباره بحران سوریه است، به نظر می رسد بیشتر مردم امریکا خواستار عدم دخالت در این بحران هستند. به طوری که در نظرسنجی اخیر 37 درصد از این گزینه حمایت کرده اند و در مقابل فقط 12 درصد پرسش شوندگان بمباران هوایی سوریه در راستای کمک به تروریست ها را تأیید می کنند. 11 درصد نیز طرفدار تصویب منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه هستند. 9 درصد از ارائه کمک اقتصادی به یک نیروی بین المللی برای حمله به آن کشور حمایت می کنند و چهار درصد امریکایی ها به هیچ وجه حمله زمینی را تأیید نمی کنند. مخالفتهای گسترده مردم آمریکا با هرگونه اقدام نظامی علیه سوریه و یا حتی کمک به گروه های مسلح و تروریستی در این کشور درحالی است که رسانه های آمریکا و هم پیمانان این کشور در منطقه همه تلاش خود را به کار گرفته اند تا با فراهم کردن بهانه های مختلف از جمله مطرح کردن ادعای استفاده از سلاح شیمیایی، زمینه دخالت نظامی خارجی و سرنگونی نظام سوریه را فراهم کنند. اقدامی که به عقیده ناظران به هدف خدمت به منافع رژیم صهیونیستی در منطقه و نابودی و تجزیه همیشگی سوریه در حال انجام است.