یک روزنامه اتریشی فاش کرد، دستگاههای اطلاعاتی چند کشور در منطقه به فرار صدها نفر از عناصر القاعده از زندانها با هدف تقویت گروه های وابسته به القاعده در سوریه کمک کرده اند.
روزنامه " در اشتاندارد " اتریش نوشت: دستگاههای اطلاعاتی چند کشور منطقه به فرار صدها نفر از عناصر القاعده از زندانهای برخی کشورها کمک کرده اند تا بدین وسیله موضع این گروه تروریستی در سوریه را تقویت کنند. بر اساس این گزارش، فرار اعضای القاعده از زندان های عراق، پاکستان، لیبی و عربستان در ماههای اخیر در شرایط خطرناک و مشکوکی انجام شده است و گمان می رود دستگاههای اطلاعاتی منطقه برای کمک به " جبهه النصره " در سوریه و قرار دادن آن تحت سیطره برخی کشورهای منطقه، اقدام به این کار کرده اند. روزنامه " در اشتاندارد " خاطرنشان کرد: شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس زندانیان القاعده را مشروط بر آنکه برای جنگ به سوریه بروند آزاد کرده اند.