نماینده پارلمان سوریه تأکید کرد، ارتش این کشور برای مقابله با گروه های مسلح به سلاح شیمیایی نیازی ندارد.
" شریف شحاده "  گفت: دمشق و مناطق اطراف آن در امنیت 90 درصدی است، و ارتش حتی اگر سلاح شیمیایی داشته باشد در این منطقه به استفاده از آن ضد گروه های مسلح نیازی ندارد. نماینده پارلمان سوریه خاطرنشان کرد: مسئولان سوریه هیچگاه از سلاح نامتعارف استفاده نمی کنند، و همه کشورها نیز می دانند که حتی اگر حمله شیمیایی رخ داده باشد، این اقدام از سوی گروه های مسلح صورت گرفته است. وی با اشاره به حضور کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در دمشق اظهار داشت: آیا منطقی است دولت سوریه در حالی که کمیته مذکور در دمشق حضور داشته و جامعه جهانی سوریه را زیر نظر دارد، در حومه دمشق دست به حمله شیمیایی بزند ؟! شریف شحاده با اشاره به جنایتهای قبلی گروه های مسلح در سوریه همزمان با سفر هیأت های بین المللی به این کشور، تأکید کرد: گروه های مسلح همواره همزمان با نشست های شورای امنیت درباره سوریه یا سفر هیأت های بین المللی به این کشور، دست به کشتار و جنایت می زنند.