گزارشگر کانال ده رژیم صهیونیستی اظهار داشت: " در صورت فعال شدن جبهه شمالی، دایره درگیری ها گسترده تر از گذشته خواهد بود و مدت آن نیز با وجود تلفاتی که برجای خواهد گذاشت، طولانی خواهد شد ".
سرهنگ " ساهر ابرجیل " در این خصوص به تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: " ما خود را برای جنگی که ابعاد آن قابل پیش بینی نیست آماده می کنیم ".
گزارشگر کانال ۱۰ رژیم صهیونیستی تأکید کرد: " ارتش اسرائیل طرحهای عملی اشغال جنوب لبنان را در این مانور بطور آزمایشی به اجرا گذاشت ".
وی افزود: " حزب الله تاکتیک خود را تغییر داده است؛ مقاومت لبنان در روستاهای جنوب لبنان است و در صورت وقوع جنگ حزب الله با ذخایر موشکی پنهان در این روستاها اسرائیل را هدف حملات گسترده موشکی قرار می دهد.. در این صورت ارتش اسرائیل با شتاب خود را به آن سوی رود لیتانی می رساند تا حجم حملات موشکی حزب الله را مهار کند ".
گزارشگر کانال ۱۰ خاطرنشان کرد: " همه گردانها و یگانهای زرهی از کانالهای زیرزمینی عبور خواهند کرد، و ارتش اسرائیل در این مانور خود را برای اینگونه عملیات آماده می کند ".
در همین حال تلویزیون رژیم صهیونیستی تصاویری را از حرکت یگانهای زرهی و تک تیراندازان ارتش این رژیم در کانال فاضلاب شهری پخش کرد ".
گزارشگر تلویزیون رژیم اشغالگر همچنین گفت: " ارتش اسرائیل برای مصون ماندن از تله های حزب الله از رباتهای سرباز کمک می گیرد ".
سرتیپ " نوعام تیفون " فرمانده تیپ شمالی ارتش رژیم صهیونیستی در این مانور خطاب به فرماندهان گردانهای مختلف گفت: " باید همه راههای ممکن را برای تقویت روحیه سربازان جهت ورود به صحنه جنگ تقویت کنیم.
گزارشگر کانال ۱۰ اظهار داشت: " تحولات سوریه لبنان را تحت تاثیر قرار داده و مرزهای شمالی را تا آستانه انفجار پیش برده است ".