یک روزنامه صهیونیستی به نقل از نماینده پارلمان انگلیس تأکید کرد، گروه های افراطی در سوریه از رژیم صهیونیستی گاز سارین گرفته اند.
روزنامه " جروزالم پست " به نقل از " جرج گالوی " نوشت، در صورتیکه اخیرا در سوریه از گاز سارین استفاده شده باشد این اقدام از سوی گروه های افراطی وابسته به القاعده صورت گرفته است. گالوی خاطرنشان کرد: این گروه های وابسته به القاعده گاز سارین را از " اسرائیل " گرفته اند. گالوی اظهار داشت: عناصر مسلح در سوریه از گاز سمی استفاده کرده اند و نمی توان نظام سوریه را در این زمینه متهم کرد.