نوری مالکی به مدت ۴ روز در هند با مقام های آنکشور از جمله رئیس جمهوری و مانموهان سینگ همتای خود دیدار خواهد کرد.
دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد که نوری مالکی از امروز در دیدار با مقام ها و تجار هندی مساله گسترش همکاری ها در بخش های سیاست ، اقتصاد ، امنیت ، مبارزه با تروریسم ، نفت ، انرژی ، کشاورزی ، تجارت ، بهداشت ، منابع آبی ، آموزش ، فناوری اطلاعات ، ساخت منازل کم هزینه و دیگر مسائل مشترک را بررسی خواهد کرد . هیأت همراه نوری مالکی شامل وزرای نفت ، کشاورزی و بهداشت ، نماینده مرکز سرمایه گذاری و چند معاون ، مشاور و تاجر است. سلمان خورشید وزیر امور خارجه هند روز 20 ژوئن 2013 در دیدار با نوری مالکی از وی رسما برای سفر به هند دعوت کرده بود . روابط عراق با کشورهای جهان که در دوران رژیم صدام بحرانی بود ،پس از سال 2003 نیز با مشکلاتی همراه شد. وخامت وضعیت سیاسی و امنیتی عراق تأثیر سوء در روابط خارجی اش گذاشت . روابط خارجی عراق پس از بهبود وضعیت امنیتی این کشور و برگزاری اجلاس سران عرب در بغداد در اواخر مارس 2012 ارتقاء یافت و دستگاه دیپلماسی عراق نیز برای گسترش روابط با کشورهای منطقه و جهان تلاش کرد و دولت هم تسهیلاتی را برای سرمایه گذاری در عراق فراهم کرد