سازمان همکاری اسلامی در چهل و چهارمین سالگرد تجاوز صهیونیست ها در آتش زدن مسجد الاقصی از جامعه بین ‌الملل خواست رژیم صهیونیستی را به رعایت قوانین بین المللی و نگه داشتن حرمت اماکن دینی و مقدس فلسطین وادار کنند.
سازمان همکاری اسلامی در بیانیه ای به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد آتش زدن مسجد الاقصی به دست صهیونیست ها خاطر نشان کرد: رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوز، تخریب و توهین به اماکن مقدس و دینی فلسطین اشغالی از جمله قدس شریف ادامه می دهد. سازمان همکاری اسلامی با اشاره به اینکه اقدامات افراط گرایان صهیونیست با هدف تخریب مسجد الاقصی و ساخت معبد کذایی به جای آن افزایش یافته است، پاکسازی قومی، نژادی رژیم صهیونیستی در قدس شریف و دیگر سرزمین های فلسطینی نشین را یادآورد شده و افزود: این رژیم با تمام قوا سعی‌ می‌کند اهالی قدس را از این شهر بیرون کند تا قدس را به اشغال کامل خود درآورد و این تخلف آشکار از قوانین و حقوق بین‌المللی است. در پایان این بیانیه با یادآوری کنوانسیون چهارم ژنو که هرگونه خشونت ضد اماکن مذهبی‌ را ممنوع می داند، آمده است: این کنوانسیون همچنین بر آزادی اهالی شهر برای عبادت در اماکن مذهبی‌ خود تاکید و رژیم اشغالگر قدس را از هرگونه تغییر و دست کاری در این اماکن مذهبی‌ منع می‌کند