" احمد الاسیر " پس از درگیری اخیر با ارتش لبنان و هلاکت شمار قابل توجهی از هواداران مسلحش، مخفی شده و فقط صدای ضبط شده او منتشر می شود.
" احمد الاسیر " که در همان آغاز درگیری با ارتش از صیدا گریخته بود، اکنون فقط به انتشار فایل های ضبط شده صوتی اکتفا می کند. رسانه ها به نقل از منابع امنیتی تأکید کرده اند که این تروریست فراری فعلا از حضور در مقابل دوربین خودداری می کند چرا که منتظر است تا ریشش به اندازه مورد قبول شیوخ سلفی افراطی بلند شود. به گفته این منابع، احمد الاسیر اخیرا با حضور در اماکن رسمی و غیر رسمی با مسئولان امنیتی وابسته به جریان " المستقبل " و چند شخصیت سیاسی که به او برای فرار از صیدا کمک کرده بودند، دیدار کرده است. بر اساس این گزارش، این تروریست فراری و تحت تعقیب اکنون کاملا مخفی نشده و حتی به صورت علنی با حضور محافظان یکی از شخصیت های سیاسی در اردوگاه " عین الحلوه " و شهر " صیدا " در تردد است.