تلویزیون سوریه خبرهای منتشر شده درباره حمله شیمیایی به منطقه " غوطه " را تکذیب کرد.
خبر برخی رسانه ها مبنی بر حمله شیمیایی به غوطه شرقی (در ریف دمشق) دروغ است. و این خبرسازی ها به هدف گمراه کردن کارشناسان شیمیایی است که در چارچوب هیأت تحقیق بین المللی به سوریه سفر کرده اند. تلویزیون رسمی سوریه نیز با تکذیب خبر استفاده از سلاح شیمیایی نزدیک دمشق، تأکید کرد برخی رسانه های عربی با انتشار این خبر تلاش می کنند کمیته تحقیق سازمان ملل را گمراه کنند.