عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: آنچه فلسطینی ها را می کشد سکوت مرگبار جامعه جهانی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی است. امروز در حمله ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان فلسطینی  در شهر جنین (کرانه باختری) یک جوان فلسطینی شهید شد و دو نفر زخمی شدند. ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای مدعی شد هنگام بازداشت " بسام السعدی" از مسئولان جهاد اسلامی در اردوگاه جنین درگیری هایی روی داد و فلسطینی ها دراین درگیری ها با بمب های دست ساز و سنگ نظامیان را هدف قرار دادند. در این حال جنبش جهاد اسلامی فلسطین از سکوت تشکیلات خودگردان و جامعه بین الملل درباره تجاوزها و جنایات رژیم اشغالگر انتقاد کرد. شیخ " خضر عدنان " از مسئولان جهاد اسلامی  گفت: اگر آنچه امروز در جنین روی داد، برای یک شهرک نشین در "تل الربیع" در تل آویو اتفاق می افتاد، موضع رژیم صهیونیستی و جامعه جهانی و آمریکا و اتحادیه اروپا چه بود، و سیاستمداران در کشورهای غربی چه موضعی اتخاذ می کردند؟ شیخ عدنان تأکید کرد: چرا وقتی در فلسطین کشتاری روی می دهد، همه سکوت می کنند؟  سکوت آنها کشنده است، این سکوت جامعه جهانی است که ملت فلسطین را می کشد. عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی افزود: اسرائیل امروزه به مقدسات ما اهانت می کند و اقدامات نژادپرستانه انجام می دهد. شهرک نشینان صهیونیست به روستاها یورش می برند، آرامشی در غزه و کرانه باختری وجود ندارد، زیرا این مناطق در زیر آتش رژیم صهیونیستی قرار دارد، و کشتار و بازداشت فلسطینی ها ادامه دارد.