سوریه از جمعیت موسوم به " اتحادیه علمای مسلمان " به دلیل صدور فتواهای تکفیری شکایت می کند.
" نزار سکیف " رئیس اتحادیه وکلای سوریه گفت، این اتحادیه و هیأتی که از سوی آن مأمور شده برای شکایت از " شیوخ فتنه " که دست به فتنه انگیزی زده و با حضور در رسانه ها و یا اعزام افراد یا جمع آوری کمکهای مالی از ارتکاب جنایت و کشتار ضد مردم سوریه حمایتهای معنوی و لجستیکی به عمل آورده اند، جدی است. وی افزود: هیأتی که برای این شکایت مأمور شده با همکاری اتحادیه وکلای سوریه از تاریخ ۷/۴ / ۲۰۱۱ در حال جمع آوری اسناد و مدارک از جرم های شیوخ فتنه و اقداماتی است که آنها ضد وزارت خانه ها، نهادها و شهروندان سوری انجام داده اند. سکیف خاطرنشان کرد: با پایان یافتن این کار، شکایتهایی ضد شیوخ فتنه و حتی رؤسای بعضی از کشورها به اتهام تحریک برای ویران کردن نهادها و مؤسسات کشور سوریه و ریختن خون ملت سوریه مطرح خواهد شد. " بشیر شربتجی " از مسئولان هیأتی که برای شکایت قضایی ضد شیوخ فتنه تشکیل شده، گفت: اکنون شماری از وکلا در حال جمع آوری اسناد و مدارک لازم، از جمله فایل های صوتی و اظهارات تلویزیونی شیوخ فتنه و از جمله آنها قرضاوی و العجمی هستند. این وکیل سوری خاطرنشان کرد: طبق قانون سوریه، مجازات کسی که فردی را برای انجام جرم تحریک کرده، با خود مجرم یکسان است. شربتجی با اشاره به پیامدهای فتنه انگیزی ها در مصر، لبنان و سوریه تأکید کرد: پیامدهای اظهارات تحریک برانگیز و طایفه ای شیوخ فتنه به استان دیرالزور رسید و جنایتی اخیرا در روستای " حظله " روی داد؛ شیخ حسن شحاته مبلغ سرشناس مسلمان نیز در مصر به دلیل همین فتنه انگیزی ها کشته شد.