در سایه اختلافات کشورهای اروپایی درباره بحران مصر، اتحادیه اروپا درباره وضعیت خطرناک مصر هشدار داد.
اتحادیه اروپا درباره اوضاع خطرناک مصر و پیامدهای آن هشدار داد؛ این در حالی است که اختلافات کشورهای اروپایی درباره بحران مصر افزایش یافته و برخی از اعضای اتحادیه اروپا خواهان بازنگری ِفوری در روابط با قاهره شده اند. این کشورها درخواست کرده اند که در صورت برقرار نشدن آرامش در مصر، اتحادیه اروپا کمک های مالی خود به قاهره را تعلیق، عاملان کشتار معترضان را مجازات و صادرات اسلحه به مصر را متوقف کند. به نظر می رسد این اختلافات، اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا با لحنی سخن بگوید که گویا توانایی حل و فصل این بحران را دارد. فرستاده ویژه اروپا به منطقه نیز با بیان اینکه اتحادیه اروپا شریک اصلی اقتصادی وسیاسی مصر است بر همین نکته تاکید کرد. "برناردینو لیون" فرستاده ویژه اتحادیه اروپا به شمال آفریقا و خاورمیانه، گفت: پیام اتحادیه اروپا این است که همه طرف ها در داخل و خارج مصر از طریق گفت وگو برای دستیابی به راه حل سیاسی تلاش کنیم. تعامل اتحادیه اروپا با بحران مصر محتاطانه است، اروپایی ها از همه طرف های مصری خواسته اند که از طریق گفت وگو با افراد به اصطلاح میانه رو، برای حل بحران مصر تلاش کنند. با این حال اروپایی هنوز از هرگونه صحبت درباره مجازات یا اقدامات سختگیرانه در تعامل با مصر خودداری می کنند. "علی أوهیدا" تحلیلگر سیاسی گفت: وضعیت برای اروپایی ها پیچیده و دشوار است، زیرا اگرچه آن ها هنوز به دنبال تحریم مصر نیستند اما در حال تشدید سیاستهایشان در قبال همه جناح های مصری است. اولین نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد بحران مصر به نتیجه ای نرسید و قرار است چهارشنبه این هفته وزرای خارجه بار دیگر درباره مصر گفت وگو کنند. مهمترین نتیجه ای که سران اروپا درنتیجه رایزنی ها درباره مصر به آن دست یافته اند، سندی است که کاترین اشتون آن را تهیه کرده است. شاید این سند به اروپایی ها مجال اتخاذ موضعی واحد را بدهد و منجر به اتخاذ تصمیماتی درآینده شود.