یک جمعیت صهیونیستی با انتشار تصویر یک ماکت، از طرح ساخت یک معبد یهودی در مسجد الاقصی پرده برداشت.
روزنامه صهیونیستی " هاآرتص " با اشاره به ارتباط این ماکت با طرح ساخت معبد ادعایی به جای مسجد الاقصی نوشت، این طرح " کوچک " زمینه ساز طرح " بزرگ " است. هاآرتص خاطرنشان کرد که جمعیت صهیونیستی مذکور، شهرک نشینان و دانشجویان مدارس دینی یهودی در سرزمین های اشغالی را به حملات مداوم و روزانه به مسجد الأقصی تشویق می کند؛ تا بدین وسیله رابطه ای دائمی میان آنها با این مکان برقرار شود. این روزنامه می افزاید که مکان اجرای طرح در ورودی مصلای مروانی در جنوب مسجد الاقصی به دقت بررسی شده است؛ به طوری که با اجرای این طرح، یک ششم مساحت مسجد الاقصی به اشغال درخواهد آمد.