منابع وابسته به گروه های تروریستی صحت اطلاعات حاکی از اقدام گروه موسوم به " دولت اسلامی " در اعدام شیخ بدر غزال، روحانی برجسته علوی سوری، را مورد تایید قرار دادند.
منابع وابسته به گروه های تروریستی در گفتگو با خبرگزاری آسیا تاکید کردند شیخ بدر غزال که پس از حمله عناصر گروه موسوم به " دولت اسلامی در عراق و شام " به روستای " باروده " ربوده شده بود، توسط این گروه گردن زده شد. برخی پایگاه های هوادار گرو ه های تروریستی خبر اعدام شیخ غزال را منتشر کردند، گروه موسوم به شورای انقلاب در استان حمص و نیز مرکز هماهنگی منطقه " بصری الشام " نیز این خبر را مورد تایید قرار دادند اما عدم انتشار هیچ تصویری از اعدام وی، صحت این خبر را مورد شک و تردید قرار داده است این در حالی است که پیش از این، تروریست ها پس از ربودن شیخ غزال تصاویر ضرب و جرح وی را با لباس خونین منتشر کرده بودند. شیخ بدر غزال توسط عناصر تروریستی گروه موسوم به دولت اسلامی در ۵ اوت در روستای باروده در منزل یکی از دوستان خود ربوده شد و تصویری که از وی پس از ربودنش منتشر شد، نشان داد که مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته است. گزارش های مطبوعاتی پیشتر از مذاکره برای آزادی شیخ بدر غزال خبر داده بودند اما در صورتی که خبر اعدام وی صحت داشته باشد، بیانگر آن خواهد بود که این مذاکرات بی نتیجه مانده است.