روزنامه اسرائیلی معاریو در سایت اینترنتی خود نوشت: جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از تصمیم اسرائیل برای احداثواحدهای مسکونی جدید در شهرک گیلو در جنوب قدس و دیگر شهرک های کرانه باختری رود اردن کاملا مطلع بود.
این روزنامه نوشت: کری از اسرائیل به علت توسعه شهرک گیلو و دیگر شهرک ها انتقاد کرد و مدعی شد که اطلاعی از توسعه شهرک ها نداشته است در حالی که انتقاد کری و ادعای بی اطلاعی اش ترفندی برای فریب فلسطینی ها است. معاریو در سایت اینترنتی خود افزود: کری ادعا می کند که اطلاعی از شهرک سازی نداشت و به همین دلیل روز دوشنبه این هفته تلفنی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و تژیپی لیونی مذاکره کننده ارشد اسرائیل خواست که در ۹ ماه آینده شهرک سازی را متوقف کنند در حالی که کری از جزئیات توسعه شهرک های اسرائیلی مطلع بود. این روزنامه اسرائیلی نوشت: کری اذعان می کند که از احداثیک هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی جدید برای شهرک نشینان اسرائیلی در قدس شرقی اطلاع داشت؛ ولی ادعا می کند که از احداث۹۴۰ واحد مسکونی جدید در شهرک گیلو و صدها واحد مسکونی دیگر در شهرک های کوچک کرانه باختری رود اردن مطلع نبوده است.