دفتر ریاست جمهوری مصر با صدور بیانیه ای از سخنان روز پنجشنبه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که اقدامات خشونت امیز در مصر را محکوم کرده بود انتقاد کرد.
در این بیانیه آمده است : ریاست جمهوری مصر اظهارات رئیس جمهور آمریکا را درباره اوضاع مصر مورد توجه قرار داد. قاهره از اهتمام طرف آمریکایی به تحولات مصر قدردانی می کند، اما مایل بود آمریکا در مسیر درست موضع گیری کند و واقعیت تحولات کشور را درک کند. ریاست جمهوری مصر در ادامه این بیانیه افزوده است: کشور با اقدامات تروریستی مواجه است که تاسیسات و مراکز دولتی و حیاتی را هدف قرار داده است. در این حملات کلیساها، دادگاه ها، مراکز پلیس و تاسیسات عمومی و اموال شخصی مردم هدف قرار گرفتند. ریاست جمهوری مصر از مواضع خالصانه کشورها قدردانی می کند، اما بر حاکمیت کامل و اراده مستقلش و عمل به اراده مردم تاکید می کند، اراده ای که 25 ژانویه 2011 و سی ام ژوئن2013برایآینده بهتر کشور به پا خاستند. در این بیانیه آمده است: ریاست جمهوری مصر بیم آن دارد این سخنان، که مبتنی بر حقایق نیست، سبب تقویت گروه های خشونت طلب مسلح و تشویق آنها برای ادامه دادن به مسیرشان که ضد ثبات و تحول دمکراتیک است شود. اوباما سرکوب شدید تظاهرکنندگان حامی محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده، را به شدت محکوم کرده بود. اوباما همچنین از لغو رزمایش «ستاره درخشان» که قرار بود ماه آینده بین ارتش مصر و آمریکا برگزار شود خبر داد.