وزارت کشور مصر درپی حمله اعضای اخوان المسلمین به چند مرکز دولتی و پلیسی، با صدور بیانیه ای به پلیس دستور داد که برای مقابله با حمله معترضان به نیروهای خود و مراکز دولتی از گلوله جنگی استفاده کند.
این در حالی است که تظاهرکنندگان معترض چهارشنبه شب و روز پنجشنبه این هفته پس از کشته شدن صدها طرفدار محمد مرسی رئیس جمهوری معزول مصر به دست نیروهای امنیتی در میادین رابعه العدویه و النهضه ، به چند مرکز دولتی و پلیسی در قاهره و دیگر استان ها حمله کردند و یک  مرکز دولتی را آتش زدند. دولت مصر نیز در بیانیه ای جداگانه اعلام کرد که مصمم به مقابله با فعالیت های تروریستی و خرابکارانه اعضای اخوان المسلمین است . بیانیه دولت مصر حاکیست : حمله به شهروندان و مراکز دولتی توطئه ای برای تضعیف کشور است . در این بیانیه آمده است : دولت تلاش می کند با همه گروه ها و افرادی که دست شان به خون مردم آغشته نشده است ، تعامل سیاسی کند.