اسلام هراسی به شکل فزاینده ای در فرانسه گسترش یافته است و این مساله نگرانی های بسیاری را در میان جامعه مسلمانان این کشور به وجود آورده و امام جماعت و خطیب مسجد لیون پدیده هراس از اسلام را در فرانسه محکوم کرد.
روزنامه ایندیپپندنت چاپ انگلیس در همین رابطه مطلبی با عنوان «رهبر اسلامی اسلام هراسی را در فرانسه محکوم کرد» منتشر کرد. این روزنامه نوشت کامل کابیت امام جماعت و خطیب مسجد لیون پدیده هراس از اسلام را در فرانسه محکوم کرد. پیش از این یک سرباز نیروی هوایی فرانسه به اتهام در اختیار داشتن سلاح با تصمیم به انجام دادن اقدام تروریستی علیه مسلمانان بازداشت شده بود. پلیس گفت این سرباز وابسته به راستگرایان افراطی فرانسه است و قصد داشت به مسجد لیون حمله کند. به نوشته این روزنامه، این سرباز 23 ساله هم اکنون در اردوگاه ارتش فرانسه بازداشت است و از او در رابطه با اتهامات مربوط به برنامه ریزی برای انجام دادن اقدام تروریستی بازجویی می شود. این روزنامه افزود براساس آمارهای سازمان اسلامی فرانسه حملات علیه اسلام در فرانسه امسال در مقایسه با سال گذشته 35 تا 50 درصد افزایش یافته است. پلیس فرانسه گفت این سرباز نزدیک بود با رفتن به مسجد لیون به مسلمانان خارج از مسجد هنگام جشن آنها در پایان ماه رمضان در روز پنجشنبه گذشته ، حمله کند، این در حالی است که تظاهرات گسترده ای در مقابل این مسجد برای حمایت از مسلمانان برگزار شد. این روزنامه با اشاره به آمارهای سال گذشته نوشت شمار مسلمانان در فرانسه از جمعیت 65 میلیون نفری به 5 میلیون نفر رسید و 40 مسجد هدف حمله قرار گرفت و موارد تعرض به مسلمانان نیز به 469 مورد رسید که اکثر آنها به بحث و جدل درباره قانون منع حجاب در فرانسه مربوط می شو