فعالان عربستانی عکس تأمل برانگیزی را روز عید سعید فطر در این سرزمین نفت خیز و ثروتمند منتشر کردند.
در این عکس یک کارگر هندی پس از نماز عید فطر در حال صدقه دادن به شهروند فقیر و سالمند عربستانی است. یادآور می شود طرفداران رژیم آل سعود، ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان را " ملک الانسانیه " یعنی پادشاه انسانیت می نامند. فعالان عربستانی با انتشار تصویر صدقه کارگر هندی به پیرمرد هموطنشان بر روی آن نوشته اند: این کارگر هندی، لیاقت لقب " پادشاه انسانیت " را دارد[نه ملک عبدالله[.