آرامش سیاسی به مناسب عید سعید فطر در مصر به نمایش مقبولیت مردمی طرفداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع و جماعت اخوان المسلمین این کشور تبدیل شد.
تحصن کنندگان در میدان التحریر اولین روز عید سعید فطر جشن گرفته و بر ادامه تحصن خود برای حفاظت از دستاوردهای روز سی ام ژوئیه گذشته ودرخواست برای تکمیل خواسته های انقلاب تاکید کردند. در قاهره، مخالفان محمد مرسی میدان التحریر شهر قاهرهرا در اختیار خود گرفته اند و درمقابل طرفداران او در میادین رابعه العدویه و النهضه به طور مشخص تحصن کرده اند. عید سعید فطر در مصر درحالی فرا رسید که تنش و التهاب بین جریان ها و جناح های موجود در عرصه سیاسی این کشور در جریان است. در همین راستا، فراخوان طرفداران و مخالفان مرسی برای گردهمایی و تظاهرات به شدیدترین وجه خود در جریان است. در میدان رابعه العدویه صدای تکبیر عید سعید فطر از طرف نمازگراران به گوش رسید و نماز عید بر پا شد و بدنبال آن فریاد درخواست برای بازگشت محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع در فضا طنین انداز گردید و حاضران بر حمایت از مشروعیت قانونی در مصر تاکید کردند. نصر عبدالسلام رئیس  حزب سازندگی و توسعه شاخه سیاسی گروه جماعت اسلامی مصر گفت: این ملت برای آزادی، کرامت و حفاظت از دستاوردهای انقلاب 25 ژانویه به خیابان ها آمده اند و تنها با دستاوردهای اراده مردم بازخواهند گشت. صحنه برگزاری نماز عید سعید فطر در میدان رابعه العدویه تفاوتی با صحنه برگزاری نماز عید سعید فطر میدان التحریر ندارد به گونه ای که مخالفان مرسی برای برگزاری جشن عید سعید فطر در مرکز این میدان برای تاکید بر محافظت از دستاوردهای انقلاب سی ام ژوئن فراخوان دادند و دخالت خارجی برای تاثیر گذاری بر تصمیمات رسمی مصر به منظور حل بحران را رد کردند و خواستار پایان فوری آن بعد از پایان این ماه مبارک وفرارسیدن عید سعید فطر شدند. درهمین حال، مظهر شاهین ازعلمای دینی مصر گفت: هر کشوری که در اندیشه سلطه بر امور داخلی مصر یا تاثیری گذاری بر تصمیمات این کشور باشد، برخورد با قدرت و قاطعیت تمام ملت مصر روبرو خواهد شد. سفیر نور نایب رئیس حزب وفد مصر بر ضرورت آمدن مردم به خیابان، مشارکت فعال آنها در مسایل و دوری گزیدن از مسائل جانبی تاکید کرد زیرا در نظر گرفتن منافع ملی فراتر از هر چیز دیگری است. فضای جشن عید سعید فطر بویژه بعد از اظهارات نخست وزیر مصر دوام چندانی نخواهد آورد زیرا وی گفت که برچیدن تحصن درمیدان رابعه العدویه والنهضه بی برو برگشت انجام خواهد شد. این درحالی است که تنش های سیاسی در مصر وجود دارد که علت آن خاکستری بودن فضای سیاسی در مصر و لجاجت همه طرف های موثر برای دستیابی به راه حل سریعی برای پایان دادن به این بحران است.