مدیر مرکز مطالعات راهبردی دمشق تاکید کرد که درگیری های جناح های داخلی در خاندان حاکم عربستان علنی شده و در سایه این اختلافات، رژیم سعودی در معرض فروپاشی قرار گرفته است.
دکتر "بسام ابوعبدالله"  گفت: درگیری بر سر قدرت در عربستان این روزها، به ویژه پس از وخیم تر شدن وضعیت جسمانی پادشاه، برای همه آشکار شده است. شاهزاده بندر بن سلطان تلاش می کند تا قبل از کنار رفتن، دستاوردی کسب کند، از این رو می کوشد تا آنچه را که قطر و ترکیه از تحقق آن عاجز ماندند، از طریق حمایت از گروه های تکفیری و وهابی و قتل و کشتار بیشتر در سوریه، به اجرا درآورد. وی افزود: ریاض گمان می کند که پایان یافتن بحران سوریه بازتاب های خطرناکی در عربستان خواهد داشت، به ویژه که عربستان از رسیدگی به مسایل و امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خود و نیز از نقش خود در منطقه شانه خالی می کند و در عوض، به دنبال تحقق دستاوردی در سوریه و یا عراق و لبنان است. ابوعبدالله خاطرنشان کرد: سوریه برای عربستان یک مساله محوری است، زیرا با لبنان و عراق و اردن مرتبط می شود از این رو تاثیر مساله سوریه بر همه حوادث منطقه تاثیری محوری خواهد بود و ریاض بر این باور است که تحقق دستاوردی در سوریه، به تغییر معادلات در خصوص روابط با روسیه و یا موازنه های منطقه ای منجر خواهد شد. مدیر مرکز مطالعات راهبردی دمشق اظهار داشت: تغییری که در قطر صورت گرفت، بنا به تصمیم یک مسؤول در سازمان سیا بوده است، این مساله پس از شکست امیر قطر در وظیفه خود در قبال سوریه صورت گرفت. از این رو عربستان نیز پس از شکست دچار همین سرنوشت خواهد شد. امریکا معمولا از مهره ها استفاده می کند، اما هنگامی که می بیند خطر این مهره ها افزایش یافت، علیه آنها و نیز همه کسانی که از آنها حمایت کردند، اقدام می کند.