هواداران اخوان المسلمین، برای دفاع از تحصن‌کنندگان و در چارچوب افزایش استحکامات محل های تظاهرات، در میدان النهضه قاهره منجنیق نصب کردند.
بر اساس تصاویری که از این منجنیق در اینترنت منتشر شد، این منجنیق در کنار دیواری از گونی های پر از شن که هواداران اخوان المسلمین پیشتر آن را ایجاد کرده بودند، نصب شده است تا به تعبیر آنان، " بر استحکامات میدانهای تظاهرات هواداران اخوان المسلمین افزوده شود ". طرفداران اخوان المسلمین پیش از این نیز با استفاده از بلوک های آجر، موانعی در ورودی های محل تحصن خود در منطقه مسجد رابعه عدویه ایجاد کرده بودند و جوانان نیز با کندن سنگهای پیاده روها، موانعی در خیابان النصر پدید آوردند تا امنیت هواداران رییس جمهور معزول که در خیابان النصر و میدان رابعه عدویه متحصن شده اند، تامین شود. اخوان المسلمین این اقدامات خود را تلاش برای جلوگیری از ریختن بیشتر خون مردم می داند. این تحولات پس از اظهارات روز چهارشنبه حازم ببلاوی نخست وزیر مصر صورت می گیرد که گفته بود: دولت مصر در صدد پایان دادن به تحصن در دو میدان رابعه عدویه و النهضه است.