ارتش سوریه پس از غلبه بر گروه های مسلح و ترویستی در حومه ادلب و به هلاکت رساندن شماری از آنان، بمب هایی به وزن یک و نیم تن را که تروریستها در مسیر نیروهای ارتش کار گذاشته بودند، خنثی کرد.
به نقل از تلویزیون سوریه، یگانهایی از ارتش سوریه با گروه های تروریستی در روستاهای واقع در منطقه جسر الشغور تا جبل الزاویه در حومه ادلب به شدت درگیر شدند. در درگیری حومه ادلب شمار زیادی از ملیتهای غیر سوری در حملات نیروهای ارتش سوریه به تروریست ها کشته شدند. این گزارش می افزاید: گروههای تروریستی مسلح، در جاده ها سنگربندی کرده و پس از بمب گذاری و مین گذاری در نقاط مختلف، در مواضعشان مستقر شده بودند. یگانهایی از ارتش سوریه به سبب آنکه تروریستها بیش از 1500مین با وزنهای بین 100 تا 150 کیلو گرم در مسیرها کار گذاشته بودند، در قالب سه گروه پیاده نظام به سوی "بسنقول" پیشروی کردند. نبرد با تروریست ها در این منطقه که جغرافیای کوهستانی دارد و پوشیده از جنگل است، به مهارت های خاص نیاز دارد. ارتش سوریه دراین نبرد تاکتیک شلیک آتش برای نابودی مقرهای تروریستها و استحکامات آنها و کنترل بر گذرگاه گروههایی که از ترکیه می آیند، را به کار گرفت. نیروهای ارتش سوریه پس از کنترل کامل بر روستاهای واقع در منطقه جسر الشغور تا جبل الزاویه در حومه ادلب، بمب هایی را که وزن برخی از آنها یک و نیم تن بود، خنثی کرد.