یکی از فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی، با اعتراف به افزایش توان نظامی حزب الله، تاکید کرد: حزب الله تحرکات ما را زیر نظر دارد تا برای هرگونه نبرد احتمالی آمادگی داشته باشد.
یارون فورموزافرمانده یگان " توپخانه شمال " ارتش رژیم صهیونیستی تصریح کرد: حزب الله به طور مستمر فعالیت های ارتش اسرائیل در طول مرز را تحت مراقبت دارد تا آمادگی لازم جهت ورود به جنگ را داشته باشد. این افسر بلندپایه صهیونیست به روزنامه یدیعوت آحارنوت گفت: جنگ در سوریه توانمندیهای نیروهای نظامی حزب الله را تضعیف نکرده، بلکه برعکس آن را افزایش داده است. وی افزود: نیروهای یگان توپخانه حزب الله، در استفاده از سلاح های پیشرفته آزموده شده اند و به نظر می رسد آمادگی لازم برای ورود به جنگ با ارتش اسرائیل را دارند. فورموزا هشدار داد که هرگونه حادثه مرزی می تواند به شعله ور شدن جنگ بیانجامد.