در لندن، فعالان سیاسی بحرین در اعتراض به سفر حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور به انگلیس و محکوم کردن سیاست های لندن در حمایت از رژیم آل خلیفه، مقابل دفتر دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس تظاهرات کردند.
علیرغم نقض های گسترده ای که رژیم آل خلیفه در حق مردم بحرین انجام می دهد و انقلاب مردمی مسالمت آمیز را سرکوب می کند اما دولت انگلیس همچنان به حمایت خود از نظام آل خلیفه ادامه می دهد. جعفر حسن علی یکی از فعالان سیاسی بحرین در این باره گفت: نظام بحرین یک نظام دیکتاتوری است و همگان به این موضوع واقف هستند و حتی شمار زیادی از سازمان های بین المللی، بحرین را در رده کشورهای ناقض حقوق بشر قرار داده اند. فعالان سیاسی با سر دادن شعار «سرنگون باد حمد» مقابل دفتر دیوید کامرون، از دولت انگلیس خواستند که با زبان نرم با نظام آل خلیفه برخورد نکند چرا که این رژیم همچنان حقوق بشر را نقض و تظاهرات مسالمت آمیز و انقلاب مردمی بحرین را سرکوب می کند. علی حسن مشیمع یکی دیگر از فعالان سیاسی بحرین در این خصوص می گوید: با صدور قانون مبارزه با تروریست، تهدید به بازداشت، افزایش سرکوب ها و یورش به منازل نمی توان مردم را مرعوب کرد و این موضوع نشان می دهد دولت انگلیس شریک سرکوب مردم بحرین است. معترضان و فعالان سیاسی از دولت انگلیس خواستند به نظام منامه فشار بیاورد تا تغییر دموکراسی و عدالت در این کشور محقق شود. سعید شهابی رئیس جنبش آزادگان بحرین نیز تصریح کرد: تصمیمات مردمی بر ادامه تظاهرات و حرکت های میدانی تداوم دارد و لحظه ای متوقف نمی شود و ما ترسی از سرکوب های وحشتناک رژیم آل خلیفه نداریم، زیرا این رژیم می خواهد با این حرکت خود مانع برگزاری تظاهرات در چهاردهم آگوست شود.