تشکل سوری های دموکراسی خواه، جنایت های ریف لاذقیه را تلاش گروه های مسلح برای تحریک مردم و برانگیختن کینه های طایفه ای دانست.
"محمود مرعی" دبیر تشکل سوری های دموکراسی خواه -از گروه های مخالف سوری- اظهار داشت: معارضان ملی گرای سوری در داخل کشور، کشتار، کوچاندن مردم و به کارگیری سلاح و خشونت و را محکوم می کنند. وی خواسته تشکل سوری های دموکراسی خواه را اتحاد ملی و تشکیل دوتی اعلام کرد که میان مذاهب مختلف مسلمان، مسیحیان، عرب ها، کردها، شرکسی ها و ترکمن ها به عدالت رفتارکند. مرعی با انتقاد از تلاش برخی جریان های وابسته برای تشکیل خلافت یا امارت اسلامی در سوریه، فاش کرد: این گونه طرح ها با حمایت و پشتیبانی ترکیه و قطر در دستور کار قرار گرفته و هدف از آن ها تجزیه کشور و جدا کردن شمال سوریه است به همین سبب باید با اقدامات گروه های مسلحی که این برنامه ها را دنبال می کنند، برخورد و برای حفظ وحدت ملی تلاش کرد. وی کنفرانس ژنو 2 را راه حلی برای برون رفت سوریه از بحران ارزیابی کرد و گفت: بیشتر گروه های مخالف داخل کشور، موافق این کنفرانس هستند و آن را تنها راه حل برای برون رفت مسالمت آمیز کشور از بحران می دانند. محمود مرعی با اشاره به مخالفتها با کنفرانس ژنو 2 اظهار داشت: ائتلاف ملی که مخالفان خارج از کشور را زیر سایه ترکیه، قطر و عربستان در آورده و از طریق ارتباط با محافل عربی، منطقه ای و بین المللی ارتزاق می کند، به تنها چیزی که می اندیشد، بهبود شرایط حضورش در صحنه درگیری ها در سوریه است. به این ترتیب نمی توان از چنین گروه هایی جز مخالفت با گفت و گو انتظاری داشت. افزون بر این، گروه های مسلحی از قبیل جبهه النصره و دولت اسلامی در عراق و شام که وابسته به القاعده هستند به دنبال ایجاد امارت اسلامی در کشور بوده اند، بنابراین محال است به کنفرانس ژنو 2 و دیگر کنفرانس های گفت و گو محور بیندیشند.