نیروهای نقابدار رژیم آل خلیفه در ادامه اقدامات سرکوبگرانه برای ارعاب شهروندان بحرینی، بدون مجوز قانونی از دیوار خانه های مردم بالا می روند و به مناطق مسکونی هجوم می آورند.
در تصاویری که از منطقه " دارکلیب " منتشر شده است یکی از نیروهای نقابدار وابسته به شبه نظامیان رژیم آل خلیفه به همراه دیگر مزدوران این رژیم در حال بالا رفتن از دیوار خانه های مردم است. این تصاویر بیانگر آن است که این افراد بدون هشدار قبلی و داشتن مجوز قانونی از خانه یک شهروند بالا می رود تا به این خانه یورش ببرند. سایت جمعیت وفاق گزارش داد، حمله به منازل شهروندان در ماه مبارک رمضان شدت گرفته است. وفاق خاطرنشان کرد: این تصاویر نشان می دهد که دستگاههای امنیتی براساس قانون جنگل رفتار می کنند، به ویژه اینکه سیاست فرار از مجازات ادامه دارد و مسئولان تاکید دارند که قانون در مورد همه اجرا نمی شود. مسئول بخش آزادی ها و حقوق بشر جمعیت وفاق، ماه مبارک رمضان را ماه یورش ها و تجاوزات توصیف کرده و گفته است بسیاری از این یورش ها به منظور بازداشت افراد صورت نمی گیرد بلکه برای ایجاد ترس و وحشت در میان مردم است.