دادگاه عالی عربستان، شامگاه سه شنبه اعلام کرد که رؤیت هلال ماه شوال به اثبات نرسیده و جلسه دیگری را برای بررسی شهادت های ارائه شده به آن در شامگاه چهارشنبه تشکیل خواهد داد.
دادگاه عالی عربستان خاطرنشان کرد: پس از بررسی شهادت های اعلام شده به این دادگاه، رؤیت هلال ماه شوال سه شنبه شب به اثبات نرسید و چهارشنبه جلسه ای به این منظور تشکیل خواهد شد. دادگاه عالی عربستان اعلام کرد، با توجه به اینکه امسال ماه شعبان ۳۰ روزه بوده، دادگاه از کلیه مسلمانان این کشور درخواست می کند تا در شامگاه روزهای سه شنبه و چهارشنبه ششم و هفتم آگوست جاری، اقدام به استهلال کنند. این دادگاه همچنین از کسانی که هلال ماه شوال را با چشم مسلح یا غیر مسلح مشاهده می کنند خواست موضوع را به نزدیکترین شعبه دادگاه اعلام نمایند.