گزارشگر کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیستی در این خصوص گفت: ارتش اسرائیل در مناطق شمالی همواره مانورهای متعددی را به منظور آماده سازی نظامیان اسرائیلی برگزار می کند.
سرتیپ " یوگاف بار ششت " در این خصوص به گزارشگر اسرائیلی گفت: مناطق شمال اسرائیل که با جنوب لبنان هم مرز است بر خلاف ظاهر آرام و فریبنده خود بسیار خطیر است. هرلحظه ممکن است این آرامش به طوفان هولناکی تبدیل شود. ما این حالت را در ارتش انتقال از حالت صفر به صد می خوانیم.
وی افزود: ارتش اسرائیل در مرز جنوب لبنان همواره مانورهای دشواری برای آماده سازی سربازان برگزار می کند. مانورهای ما در چارچوب تیراندازی به مواضع دشمن فرضی و انتقال زخمیها و شلیک خمپاره می باشد. غافلگیر کردن دشمن کلید غلبه بر آن است.
گزارشگر اسرائیلی هم در این باره گفت: آرامش مرموز این منطقه در پی اقدام حزب الله در ربودن دو نظامی اسرائیلی در لحظاتی به طوفان هولناک تبدیل شد.
وی افزود: عناصر حزب الله می بایست در شمال رود لیتانی مستقر شوند، این در حالی است که آنان پشت دیوارهای مرزی اسرائیل اتراق کردند.
گزارشگر اسرائیلی در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت آماده باش نظامیان اسرائیلی در مرزهای آبی میان اراضی اشغالی و لبنان اشاره کرد و گفت: مرزبانان اسرائیل در مرزهای آبی اسرائیل و لبنان همواره در وضعیت آماده باش بسر می برند.
وی افزود: ارتش اسرائیل بمنظور آماده سازی نظامیان در این منطقه همواره مانورهای متعددی برگزار می کند. علاوه بر عملکرد نیروی دریایی اسرائیل در رصد کردن مرزهای آبی اسرائیل با لبنان، واحد مراقبت از مرزهای آبی اسرائیل از طریق دوربینهای مختلف و سامانه های راداری این منطقه را بطور شبانه روزی کنترل می کند.
به گفتۀ وی ارتش اسرائیل پس از عملیات تروریستی سال ۱۹۷۹ به رهبری " سمیر قنطار " که در ساحل این منطقه رخ داد و به کشته شدن چند اسرائیلی منجر شد، در صدد کنترل شبانه روزی این منطقه برآمد.