جمعیت حقوق بشر بحرین از ربوده شدن سه جوان بحرینی به دست نیروهای نیروهای آل خلیفه خبر داد.
جمعیت حقوق بشر بحرین اعلام کرد که سیدهاشم سیدحسین العلوی ۱۳ ساله به همراه دو جوان دیگر که هویتشان مشخص نیست هنگام خروج از حسینیه ای شهر " الدیه " از سوی نیروهای آل خلیفه ربوده شدند.. این در حالی است که هیچگونه حرکت اعتراضی یا تظاهرات در منطقه صورت نگرفته بود. در این بیانیه آمده است، ۱۰ خودروی نیروهای امنیتی سه جوان ربوده شده را به مزرعه ای در " الدیه " منتقل کرده و پس از وادار کردنشان به حمل پیت های نفت آنان را بازداشت کردند؛ خانواده های این سه جوان از سرنوشت فرزندان خود اطلاعی ندارند. جمعیت حقوق بشر بحرین خاطرنشان کرد که طی تماس این جمعیت با خانواده نوجوان ۱۳ ساله، آنها اعلام کرده اند که همه مراکز پلیس از محل بازداشت فرزندشان اظهار بی اطلاعی کرده اند. جمعیت مزبور از مقامات امنیتی بحرین خواست خانواده این سه جوان را از محل بازداشت فرزندان آنان مطلع کنند.