معاون رییس شورای اسلامی علمای بحرین تاکید کرد فیلتر شدن پایگاه اینترنتی این شورا از سوی رژیم آل خلیفه، نقض آزادی، حقوق مدنی و دینی و قوانین داخلی و بین المللی است.
شیخ محمود العالی افزود: پایگاه اینترنتی شورای اسلامی علمای بحرین، فقط تریبونی برای تبلیغ دین، معارف اسلامی، امر به معروف، نهی از منکر و سخنان صادقانه و حکیمانه است. العالی ادامه داد: چنین اقدامی نشانه اندیشه استبدادی حاکم بر رژیم بحرین است که نه تنها به حل بحران سیاسی در کشور کمک نمی کند بلکه آن را پیچیده تر می سازد. وی با تاکید به استمرار ایفای نقش اسلامی – ملی شورا، خاطر نشان کرد: راه حل بحران، نه سرکوب آزادی، بلکه به رسمیت شناختن حقوق مشروع ملت و گفت وگو با مخالفان است.