حزب دعوت و اصلاح امارات با تشریح وضعیت دشوار فعالان در زندانهای امارات خواستار توقف نقض حقوق بشر در این امیر نشین شد.
حزب دعوت و اصلاح در امارات با انتشار بیانیه بیست و پنجم خود، از بدرفتاری و برخورد اهانت آمیز با فعالان زندانی خبر داد. در این بیانیه آمده است: بعد از محاکمه سیاسی ۶۱ فعال در سایه نبود کمترین معیارها برای برگزاری محاکمه عادلانه، و صدور احکام ظالمانه علیه آنها در امارات، این شخصیت ها با رفتار اهانت آمیز روبرو هستند که بیانگر بی توجهی مراجع امنیتی به حقوق بشر و حقوق شهروندی است؛ و برخی ادعاها درخصوص برخورد خوب با آنها تنها دروغی بیش نیست. این بیانیه از تشدید برخوردهای اهانت آمیز و بدرفتاری با این فعالان در هفته پایانی ماه مبارک رمضان خبر داد و تأکید کرد و به مواردی مانند جلوگیری از نماز خواندن، قطع ناگهانی برق با وجود گرمی هوا در تابستان، رنگ آمیزی پنجره ها برای جلوگیری از ارتباط آنها با یکدیگر و رسیدن نور آفتاب به داخل زندان و ضرب و شتم این زندانیان اشاره کرد. در بیانیه ۲۵ حزب دعوت و اصلاح آمده است: این اقدامات و برخوردهای مدیریت زندان بیانگر تداوم نقض قانون اساسی امارات و قوانین جاری و حقوق زندانیان اصلاح طلب است. حزب دعوت و اصلاح امارات خاطرنشان کرد: شش نفر از شخصیت ها یعنی محمد المنصوری، محمد العبدولی، علی الکندی، سالم حمدون الشحی، نجیب الأمیری و الأستاذ أحمد القبیسی در اعتراض به اقدامات یاد شده اعتصاب غذا کرده اند که وضعیت جسمانی آنها وخیم است. این بیانیه اقدامات یاد شده را تلاش بیهوده و ناامید کننده امارات برای انتقام گرفتن از فعالان عضو حزب دعوت و اصلاح توصیف کرد که مسئولیت درخواست برای مشارکت سیاسی گسترده شهروندان و استقلال کامل قوا و زندگی مدنی عاری از محدودیت های امنیتی را برعهده دارند. حزب دعوت واصلاح با محکوم کردن بدرفتاری با فعالان زندانی، وزارت کشور امارات را مسئول سلامت جان آنها دانست و از دولت امارات خواست تا به نقض حقوق و قوانین پایان دهد و تحقیقاتی را درخصوص تعرض به فعالان زندانی آغاز کند. در این بیانیه تأکید شده است: دولت درمقابل جامعه بین المللی ودادگاههای بین المللی در خصوص برخورد با بازداشت شدگان مسئول است.