احزاب و جمعیت های مخالف بحرینی با صدور بیانیه ای راهبرد خود را در خصوص نحوه فعالیتهای سیاسی و اعتراضها تشریح کردند.
احزاب و جمعیت های سیاسی مخالف در بحرین تاکید کردند: جنبش مردمی در بحرین مسالمت آمیز است و این همان گزینه راهبردی است که احزاب و جمعیت های مخالف از همان آغاز فعالیت سیاسی سازمان یاته در سال ۲۰۰۱ میلادی و قبل از آن در دستور کار خود داشته اند. این احزاب و جمعیت های سیاسی مخالف در بیانیه خود خاطرنشان کردند: هر اقدامی خارج از چارچوب فعالیتهای مسالمت آمیز مردود و غیرقابل قبول است و بیانگر اراده و خواست ملت بحرین نیست و کسی حق ندارد که ملت بحرین را به ارتکاب خشونت متهم کند و مرتبط کردن خواسته های سیاسی با خشونت مجاز نیست زیرا ملت بحرین ملتی مسالمت جو است و اعتقاد و مسئولیت کامل در انجام فعالیت مسالمت آمیز مترقی برای رسیدن به حقوق سیاسی خود دارد؛ با وجود اینکه سرکوبگری و خشونت و تروریسم رسمی نه تنها متوقف نشده بلکه برشدت آن با استفاده از سلاح های گرم و گلوله های حاوی گاز افزوده شده است و همه اقدامات سرکوبگرانه به استناد گزارش کمیته حقیقت یاب بسیونی انجام گرفته است. احزاب و جمعیت های سیاسی مخالف از هرطرفی که بدنبال واکنش های خشونت آمیز در قبال خشونت گری و تروریسم دستگاه حاکم است خواست تا از این کار دست بکشد و به درخواست حقوق طبیعی سلب شده اش به طور کاملا مسالمت آمیز ادامه دهد زیرا این رویکرد شاخصه ملت بحرین است که سینه خود را جلوی تانک های ارتش سپر کرده؛ بدون اینکه سنگی بردارد. در این بیانیه آمده است: برخی طرف ها ممکن است از هرگونه واکنش به منظور فرار از اقدامات سیاسی لازم و ضروری که اکثریت قاطع سیاسی ملت بحرین خواهان آن هستند، استفاده کند. احزاب و جمعیت های سیاسی مخالف تاکید کردند: سند " بدون خشونت " مخالفان به طور واضح و عملی بیانگر موضع نیروهای ملی درقبال پدیده خشونت و رد کامل این پدیده است. مشکل سیاسی کاملا سیاسی است ومربوط به حق طبیعی انسان در دستیابی به دموکراسی است و باید ملت منشاء قدرت باشد و این خواسته اکثریت قاطع سیاسی مردم است و همه تبعات و پیامدها به علت پایبندی دستگاه حاکم به سلطه گری و تکروی و عدم تمایل به ایجاد اصلاحات واقعی و تحول دموکاتیک است و جنبش مسالمت آمیز تا زمان محقق نشدن تحول دموکراتیک در بحرین هرگز متوقف نخواهد شد.