دولت نتانیاهو در مدت زمان تعیین شده برای از سرگیری مذاکرت سازش به روند شهرکسازی در اراضی فلسطینی در کرانه باختری و بیت المقدس ادامه می دهد.
گزارشگر کانال ده تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره در گفت: منطقه سانور واقع در شمال کرانه باختری پیش از این یک شهرک اسرائیلی بود. ارتش اسرائیل پس از مهاجرت ساکنان اسرائیلی سانور در سال ۲۰۰۵، نیروهای بسیاری را در این منطقه جای سازی کرد.
۳۰۰ نفر از ساکنان این شهرک اسرائیلی از طریق اتوبوسهایی به دیگر مناطق اسرائیل منتقل شدند. آنان سوگند یاد کردند که به شهرک سانور بازخواهند گشت.
" یوسی داگان " رئیس شورای اقلیمی شومرون در این خصوص به گزارشگر اسرائیلی گفت: از همگان می خواهم هریک یک قطعه سنگ از این مکان با خود بردارد. به اینجا باز می گردیم و با این قطعه سنگها زیربنای خانه هایمان را می سازیم.
هشت سال از تخلیه شهرک سانور از ساکنان اسرائیلی آن می گذرد.
تلویزیون رژیم اسرائیل در همین حال اظهارات نتانیاهو رئیس کابینه اسرائیل را در خصوص اقدامات کابینه اسرائیل برای از سرگیری مذاکرات، پخش کرد. نتانیاهو گفت: از سرگیری مذاکرات سازش برای اسرائیل در این برهه بسیار حائز اهمیت است. " اوریت ستروک " نماینده حزب " البیت الیهودی " در کنست در این باره خطاب به ساکنان قبلی سانور اظهار داشت: شما با ایمان هستید و قدرت در دست شماست. مردم اسرائیل باز می گردند و در این شهرک سکنی می گزینند. گزارشگر کانال ده تلویزیون اسرائیل گفت: " شائول حلفون " که کنیسایی را در سانور احداثکرد از مجوز زیارت شهرک سانور یک بار در سال استفاده کرده و در سال یکبار به زیارت این شهرک می رود. شائول حلفون در این باره گفت: برای بیدار شدن نیازمند ضربه های متعددی هستیم. دولت فلسطینی وجود نخواهد داشت. " ایلی بن دهان " دیگر نماینده کنست اسرائیل هم در این باره تصریح کرد: به حرکت خود در این مسیر ادامه می دهیم. به سانور بازمی گردیم. حتی شده شب هنگام و بدون خودروهای زرهی. از همین جا همگان را به بازگشت به سانور و بازسازی شومرون، دعوت می کنم. به گفته این تلویزیون صهیونیستی، ساکنان سابق شامورن همچنین با حضور در کنیسه برای ظهور " منجی " دعا کردند.