روزنامه نگار و نویسنده انگلیسی تأکید کرد، پلیس این کشور بعد از ابراز نگرانی ها درخصوص جمع آوری کمکهای مالی برای گروه های وابسته به القاعده، تحقیق از یک موسسه خیریه انگلیسی را آغاز کرد.
" دیبش قادر " در مطلبی تحت عنوان " تحقیق ازیک موسسه خیریه انگلیسی در رابطه با تروریسم " در روزنامه " ساندی تایمز " نوشت: پلیس این تحقیق را بعد از آن شروع کرد که دهها هزار پوند پول نقد در " دوور " جنوب شرقی انگلیس کشف و مصادره شد. این پول ها در اختیار افرادی بود که عازم خاورمیانه بودند. به نوشته این روزنامه نگار، این افراد به عنوان کارکنان مؤسسه ای به نام " کاروان کمک ها "، عازم این سفر بودند. " معتز دبس " سوری مقیم انگلیس از مسئولان این کاروان بود که قبلا به دست داشتن در انفجارهای مادرید متهم شده بود. ولی بعدا آزاد شد. در انفجارهای مادرید ۱۹۱ کشته شدند. ساندی تایمز مطلع شد که حامیان کاروان کمک ها قبلا بازداشت شده اند و پیش از اینکه به آنها اجازه ادامه سفر داده شود، براساس قانون مبارزه با تروریسم تحت بازجویی قرار گرفته اند. به نوشته روزنامه ساندی تایمز، بیشتر پول های این کاروان با همکاری جمعیت «کمک به سوریه» در انگلیس جمع آوری شده است. این روزنامه با این حال مدعی شد که مدرکی وجود ندارد که ثابت کند این پول ها به دست تروریست ها افتاده است.