هزاران نفر از طرفداران حزب النهضة، حزب حاکم در تونس، تظاهراتی در حمایت از دولت اسلامی در این کشور برگزار کرده‌اند.
تظاهرات‌کنندگان که شب شنبه در میدان کسبه جنب دفتر نخست وزیری در شهر تونس تجمع کرده بودند، شعارهایی در همبستگی با دولت سردادند. مقامات النهضة می‌گویند که حدود ۱۵۰‌هزار نفر در این تجمع که شرکت کرده بودند که یکی از بزرگترین تظاهرات از زمان انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ تاکنون بوده است. در همین حال، براساس گزارش‌ها، گروه‌های مخالف دولت در تونس نیز، در حال تدارک یک راهپیمایی اعتراضی متقابل در مقابل مجمع قانون اساسی در تونس هستند. از زمان کشته شدن محمد براهیمی، رهبر حزب جنبش مردمی چپ در ۲۵ جولای، تظاهرات متعددی برگزار شده است. شکر بلعید، دیگر رهبر مخالفان نیز در ماه فوریه ترور شد. حزب سکولار التکتل، می‌گوید که ائتلاف به رهبری النهضة، باید با توجه به تنش‌های به وجود آمده بر سر قتل براهیمی سرنگون شود. با این حال، علی عریض، نخست وزیر تونس خواستار آرامش شده است. او می‌گوید که تونسی‌ها به وحدت ملی نیاز دارند. نخست وزیر تونس همچنین در ۲۹ جولای گفت که این دولت در قدرت باقی می‌ماند. ما به قدرت نچسبیده‌ایم، ولی یک وظیفه و مسئولیت داریم که باید تا پایان آن را انجام دهیم. عریض، همچنین ۱۷ دسامبر را برای روز برگزاری انتخابات سراسری اعلام کرد. وی در ادامه افزود: «ما فکر می‌کنیم که مجمع ملی قانون اساسی، باید آیین انتخاباتی را حداکثر تا ۲۳ اکتبر آماده کند، به طوری که انتخابات در ۱۷ دسامبر برگزار شود.» لطفی بن جدئون، وزیر کشور تونس در ۲۶ جولای اعلام کرد که قتل براهیمی به جنبش افراطی سلفی مرتبط است. مذاکرات طراحی شده بین حزب النهضة و مخالفان نیز نتجه‌ای نداشت، چرا که مخالفان دولت نپذیرفتند که در این نشست شرکت کنند. تونس از زمان سقوط زین‌العابدین بن علی دیکتاتور تونس در سال ۲۰۱۱ تاکنون، گرفتار بی‌ثباتی سیاسی و ناامنی شده است.