رئیس جمهور سوریه باهدف پشتیبانی از واحد پول ملی این کشور هرگونه معامله تجاری با واحد‌های پولی غیر از لیره سوری ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، رئیس جمهور سوریه بشار اسد طی قانونی انجام هرگونه معامله اقتصادی راباواحدهای پول بیگانه ممنوع اعلام کرد. طبق این قانون کلیه اشخاص می‌بایستدرمعاملات داخلیوخارجی خود تنهاازواحد پولی لیره استنفاده کنند. ناآرامی‌های خونینازسال ۲۰۱۱ گریبان‌گیر سوریه استکهمنجر به وارد شدن ضربات زیادی به اقتصاد سوریهوکاهش ارزش لیره سوری شده است. بر اساس گزارش‌ها، غربوهم‌پیمانان منطقه‌ای آن به ویژه قطر، عربستان سعودیوترکیهازشبه‌نظامیان سوریه حمایت می‌کنند. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، ۳ مرداد(۲۵ ژوئیه) گفت بیشاز۱۰۰ هزار نفراززمان آغاز ناآرامی‌هایدراین کشور کشتهومیلیون‌ها نفر نیز بی‌خانمان شده‌اند./