هزاران نفر از مردم مغرب علیه حکم عفو سلطنتی به یک تبعه اسپانیایی که متهم به سوء استفاده جنسی و فیلم برداری از کودکان بود، تظاهرات کرده‌اند.
در درگیری معترضان با نیروهای پلیس مقابل ساختمان پارلمان در شهر رباط پایتخت مغرب، دهها نفر از معترضان مجروح شدند. معترضان حکم عفو سلطنتی را یک شرمندگی بین المللی و هشداری برای رسوایی سیستم قضایی مغرب خواندند و آن را محکوم کردند. ناجیا ادیب رئیس جامعه «کودکان من را لمس نکنید» در این تظاهرات گفت: «ما اینجا هستیم تا بدانیم چه کسی مسئول این حکم عفو می‌باشد. این یک شرم ساری است، آنها کودکان ما را می‌فروشند.» همچنین تظاهرات مشابهی علیه آزادی دانیل فینو گالوان در شهرهای طنجه و تطوان مغرب برگزار شد. این تبعه اسپانیایی در سال ۲۰۱۱ به اتهام تجاوز به یازده کودک چهار تا پانزده ساله بازداشت و به سی سال حبس محکوم شده بود. مصطفی رامید وزیر دادگستری مغرب تایید کرده است که گالوان از این کشور اخراج شده و دیگر حق ورود به مغرب را نخواهد داشت. در همین حال عبدالعلی حمیدین یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی میانه روی حاکم، حزب عدالت و توسعه، تصمیم اتخاذ شده برای عفو گالوان را «اشتباه» خوانده است. حمیدین گفت: «مردم مغرب زمانی که احساس کنند، تحقیر شده اند، حق برپایی تظاهرات را دارند و مقامات این کشور نیز حق برخورد این چنین خشن با آنان را ندارند.» کودک آزاران اسپانیایی از جمله افرادی بودند که به درخواست خوان کارلوس پادشاه اسپانیا توسط ملک محمد مورد عفو قرار گرفته‌اند. خوان کارلوس ماه گذشته از مغرب دیدار کرده بود.