دولت موقت مصر برای دومین بار از تظاهرکنندگان طرفدار محمد مرسی، رئیس جمهور بر کنار شده این کشور خواست خیابانها را ترک کنند.
سخنگوی وزارت کشور مصر امروز (شنبه) در بیانیه ای که در تلویزیون دولتی قرائت شد، از حامیان اخوان المسلمین خواست با آرامش به خانه ها و بر سر کارهای خود بازگردند. وزارت کشور مصر اعلام کرد متفرق شدن تظاهر کنندگان با آرامش و در کمال امنیت این امکان را فراهم می کند تا اخوان المسلمین بار دیگر در روند سیاسی دموکراتیک نقشی داشته باشد. این در حالی است که طرفداران محمد مرسی رییس جمهور برکنار شده مصر، اقدام ارتش را کودتا علیه رییس جمهور منتخب مصر می دانند و طرفداران اخوان المسلمین از زمان برکناری مرسی در دو میدان قاهره تحصن کرده و خواستار بازگشت وی به قدرت هستند. اخوان المسلمین همچنین درخواست های گفت وگو در باره بحران کنونی مصر را رد کرده است. محمد مرسی بعد از انقلاب مصر و برکناری حسنی مبارک ، رییس جمهور دیکتاتور این کشور، از طریق برگزاری انتخابات و با رای مردم به عنوان رییس جمهور انتخاب شد اما پس از یک سال از تصدی ریاست جمهوری، و ناکامی در جلب رضایت مخالفان از سوی ارتش کنار گذاشته شد.