60 نفر از نیروهای مسلح ارتش آمریکا به دلیل داشتن پرونده های فساد جنسی اخراج شدند.
مسئولان آمریکایی اذعان کرده اند که ۶۰ نفر از اعضای نیروهای مسلح این کشور از جمله سرباز، مربی آموزشی و مشاوران قربانیان تجاوزهای جنسی، در نتیجه تحقیقاتی که پس از افزایش آمار تجاوزهای جنسی درنیروهای مسلح صورت گرفت، اخراج شده اند. ارتش آمریکا اعلام کرده است که از زمان شروع ِتحقیق و جستجو در ارتباط با فساد جنسی در نیروهای مسلح آمریکا که به دستور چاک هاگل وزیر دفاع این کشور درماه گذشته آغاز شده است، ۵۵ نفر از این نیروها اخراج شده اند. نیروی دریایی آمریکا نیز اذعان کرده که به پرونده بیش از ده هزار سرباز و نیروی آموزشی و افراد مسئول کمک به قربانیان تجاوزات جنسی بازنگری کرده است و پس از بررسی پرونده ها، ۵ نفر را در ارتباط با فساد جنسی از سمت هایشان برکنار کرده است. یک سخنگوی ارتش آمریکا گفته است که کار ِتحقیق و جستجو همچنان ادامه دارد و ارتش امیدوار است که بتواند بازنگری در پرونده ۲۰ هزار نفر از نیروهای مسلح را تا ماه اکتبر آینده به پایان برساند. وزیر دفاع آمریکا ماه می گذشته به ارتش دستور داد که تلاش هایش را برای تضمین وجود فضایی عاری از تجاوزهای جنسی در ارتش به کار بگیرد. وی گفت هر فردی در نیروهای مسلح باید این مساله را خوب درک کند که درفضایی کار می کند که نمی توان تجاوزهای جنسی را نادیده گرفت. تحقیق درباره آن عده از نیروهای مسلح که پست های حساس دارند، آغاز شده است تا اطمینان حاصل شود که آیا این افراد صلاحیت های لازم را برای تصدی پست هایشان دارند یا خیر.