با آغاز محاصره متحصنین هوادار محمد مرسی در میدان رابعه عدویه قاهره، اداره امنیت این شهر برای مهار هرگونه رویداد احتمالی به حال آماده باش کامل درآمد.
۶ دستگاه نفربر وابسته به نیروهای امنیت مرکزی و ۶ دستگاه خودروی زرهی مقابل ورودی اداره امنیت قاهره و همچنین شماری از افسران پلیس مقابل اداره کل تحقیقات جنایی قاهره مستقر شده اند. افسران پلیس منطقه الیسده زینب قاهره نیز در دو مکان در خیابان پورت سعید در نزدیکی ساختمان اداره امنیت قاهره، چندین ایست بازرسی دایر کرده اند. دولت مصر به هواداران محمد مرسی که در میدان رابعه عدویه و سایر مناطق تحصن کرده اند، هشدار داده است این مکان ها را به صورت مسالمت آمیز ترک کنند در غیر این صورت نیروهای نظامی وارد عمل خواهند شد. روز گذشته در اولین روز صدور این هشدار، تجمع هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری معزول مصر همچنان ادامه یافت و رهبران اخوان المسلمین تهدید دولت را رد کردند. هواداران مرسی از روز عزل وی در میدان های رابعه عدویه و النهضه تحصن کرده و می گویند تا بازگشت مرسی به قدرت به تظاهرات خود ادامه می دهند. نگرانی از اینکه ممکن است هواداران مرسی مسلح باشند و همچنین سابقه دو درگیری خونبار گذشته بین هواداران مرسی و ارتش احتمال برخورد خشونت باردیگری را افزایش داده است. درچنین شرایطی رهبران اخوان المسلمین بر ادامه تحصن وحضور در خیابان ها تا بازگشت محمد مرسی به قدرت تاکید کرده اند.